Thursday, March 22, 2007

Mere paas sirf meri mehnat aur imaandaari hai. Yehi meri rozi roti aur shaan-o-shaukat ki taabir hain.
-Unknown